Mijn favorieten

Taxaties

In al onze taxatierapporten, zowel voor financiering van aankoop, verbouwingen of andere doeleinden (belastingzaken, boedelscheidingen, planschades, onteigeningen enz.) worden alle bevindingen en benodigde gegevens overzichtelijk voor je gerangschikt in een verzorgd, compleet rapport. Het rapport wordt vlot en binnen de afgesproken termijn in tweevoud aangeleverd. Bovendien kan de nota vaak via de notaris verrekend worden, zodat je het niet eerst hoeft voor te schieten. Uiteraard voldoet het rapport aan de gestelde normen en wordt het geaccepteerd door iedere Nederlandse financieringsinstelling. Het tarief bedraagt voor woningen € 393,25 inclusief btw. Voor bedrijfsobjecten en bijzondere panden of woningen op meer dan 10 km van Harlingen is de prijs op aanvraag.


Uiteraard kan je bij ons ook terecht voor een door de NWWI of TaxateursUnie gevalideerd rapport. Houd er dan wel rekening mee dat de legeskosten die door het validatie-instituut berekend worden (ca. € 45,-) nog bij de prijs opkomen. Daarnaast geldt er een opslag van € 65,- incl. btw indien het getaxeerde object een appartement betreft. Deze opslag is ook van toepassing indien er een waarde na verbouwing opgenomen dient te worden.

Heb je een taxatierapport nodig? Klik dan hier